IMPEL Logo

WasteForce, Video on tool voor forensische milieugegevensanalyse

15 Jun, 2021

Om uit te leggen hoe de “Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool” gepubliceerd door het WasteForce project werkt, is een instructievideo gepubliceerd. De video laat voorbeelden zien van hoe de tool het opvragen en analyseren van gegevens op het gebied van illegale afvaltransporten kan ondersteunen.

De tool verbetert de toegang tot historische gegevens die in toekomstige zaken kunnen worden gebruikt en kan helpen bij het verkrijgen van inlichtingen. Gegevens uit forensisch onderzoek bevatten informatie over de kwetsbaarheid van specifieke afvalstromen voor criminele activiteiten, hoe dit gebeurt en hoe dit kan worden opgespoord.

De huidige tool is een prototype, alleen gebaseerd op Nederlandse zaken. Om een bredere dataset te genereren wordt aanbevolen om datasystemen van andere forensische instituten in de EU te koppelen en op te nemen in deze forensische tool.

De video wordt hieronder gepresenteerd.

Subscribe to our newsletter