IMPEL Logo

WasteForce, video keskkonnaalaste kohtuekspertiisiandmete analüüsi vahendist

15 Jun, 2021

Et selgitamaks, kuidas töötab “Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool” WasteForce'i projekti poolt avaldatud juhendmaterjal, on avaldatud õppevideo. Video näitab näiteid selle kohta, kuidas tööriistaga saab toetada andmete otsimist ja analüüsi ebaseaduslike jäätmeveo valdkonnas.

Vahend parandab juurdepääsu varasematele andmetele, mida saab kasutada tulevaste juhtumite lahendamisel, ja võib aidata saada luureteavet. Kohtuekspertiisi käigus saadud andmed sisaldavad teavet konkreetsete jäätmevoogude haavatavuse kohta kuritegelikule tegevusele, selle toimumise viisi ja selle tuvastamise viisi kohta.

Seekordne vahend on prototüüp, mis põhineb ainult Madalmaade juhtumitel. Laiema andmekogumi loomiseks on soovitatav ühendada teiste kohtuekspertiisiasutuste andmesüsteemid kogu ELis ja lisada need sellesse kohtuekspertiisi vahendisse.

Video on esitatud allpool.

Subscribe to our newsletter