IMPEL Logo

WasteForce, narzędzie do analizy danych kryminalistycznych z zakresu ochrony środowiska

15 Jun, 2021

Aby wyjaśnić, jak działa “Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool” opublikowane w ramach projektu WasteForce, opublikowano film instruktażowy. Film pokazuje przykłady, jak narzędzie może wspierać wyszukiwanie i analizę danych w obszarze nielegalnego przemieszczania odpadów.

Narzędzie poprawia dostęp do danych historycznych, które mogą być wykorzystane w przyszłych sprawach oraz może pomóc w uzyskaniu informacji wywiadowczych. Dane generowane przez badania kryminalistyczne zawierają informacje o podatności określonych strumieni odpadów na działalność przestępczą, o tym jak do niej dochodzi i jak można ją wykryć.

Obecne narzędzie jest prototypem, opartym wyłącznie na przypadkach holenderskich. Aby wygenerować szerszy zbiór danych, zaleca się połączenie systemów danych z innych instytutów kryminalistycznych w całej UE i włączenie ich do tego narzędzia kryminalistycznego.

Prezentacja wideo znajduje się poniżej.

Subscribe to our newsletter