IMPEL Logo

Statens miljøtilsyn i Ukraina slutter seg til IMPEL

19 Apr, 2023

IMPEL er glade for å kunngjøre at Statens miljøtilsyn i Ukraina (SEI) nå har sluttet seg til IMPEL som nytt medlem. Dette ble enstemmig vedtatt i en skriftlig prosedyre av generalforsamlingen.

 

SEI er det sentrale utøvende statlige organet, koordinert av Ukrainas ministerråd gjennom Ukrainas minister for miljøvern og naturressurser og implementerer statens politikk for statlig tilsyn (kontroll) innen miljøvern av naturressurser og utførelse miljøkontroll.

 

Ihor Zubovych, fungerende sjef for SEI i Ukraina sa i søknaden "På grunn av miljødelen av gjenopprettingsplanen i Ukraina er reformering av miljøkontrollsystemet i Ukraina et av høydepunktene, så EUs erfaring og praktiske tilnærminger er mer enn nyttige og betydningsfulle for deres tilpasning og implementering på miljøområdet. Følgelig forventer vi at vårt medlemskap vil gjøre lovgivningen og aktivitetsprinsippene til SEI i Ukraina nærmere EU-lovgivningen og aktivitetsprinsippene for EUs miljøinspeksjoner. Dette arbeidet kan bringe oss nærmere oppfyllelsen av assosiasjonsavtalen EU – UA, som er et overordnet prinsipp for aktiviteten til alle statlige organer i Ukraina."

Subscribe to our newsletter