IMPEL Logo

Ukraina Riiklik Keskkonnainspektsioon ühineb IMPELiga

19 Apr, 2023

IMPELil on hea meel teatada, et IMPELi uueks liikmeks on saanud Ukraina Riiklik Keskkonnainspektsioon (SEI). Selles lepiti ühehäälselt kokku üldkogu kirjalikus menetluses. 

 

Keskkonnainstituut on Ukraina ministrite kabineti poolt Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministri kaudu koordineeritud keskne täidesaatev riigiasutus, mis rakendab loodusvarade keskkonnakaitse ja keskkonnakontrolli valdkonnas riikliku järelevalve (kontrolli) poliitikat ja teostab keskkonnakontrolli.

 

Mr Ihor Zubovych, SEI juhataja kohusetäitja Ukraina said taotluses “Ukraina majanduse taastamise kava keskkonnaalase osa tõttu on Ukraina keskkonnakontrollisüsteemi reformimine üks tähtsamaid teemasid, mistõttu ELi kogemused ja praktilised lähenemisviisid on nende kohandamisel ja rakendamisel keskkonnasektoris enam kui kasulikud ja olulised. Sellest tulenevalt loodame, et meie liikmelisus muudab Ukraina SEI õigusaktid ja tegevuspõhimõtted lähemale ELi õigusaktidele ja ELi keskkonnajärelevalve tegevuspõhimõtetele See töö võib viia meid lähemale assotsiatsioonilepingu EU – UA täitmisele, mis on üks Ukraina kõigi riigiasutuste tegevuse esmatähtsaid põhimõtteid”

.

Subscribe to our newsletter