IMPEL Logo

Štátna inšpekcia životného prostredia Ukrajiny sa pripája k IMPEL

19 Apr, 2023

IMPEL s potešením oznamuje, že Štátna inšpekcia životného prostredia Ukrajiny (SEI) sa stala novým členom IMPEL. Bolo to jednomyseľne odsúhlasené v písomnom postupe valného zhromaždenia. 

 

 

Pán Ihor Zubovych, zastupujúci vedúci SEI Ukrajiny v žiadosti sa uvádza “Vzhľadom na environmentálnu časť Plánu obnovy Ukrajiny je reforma systému kontroly životného prostredia Ukrajiny jedným z hlavných bodov, takže skúsenosti a praktické prístupy EÚ sú viac ako užitočné a významné pre ich prispôsobenie a implementáciu v environmentálnej oblasti. Následne očakávame, že naše členstvo priblíži legislatívu a zásady činnosti SEI Ukrajiny k legislatíve EÚ a zásadám činnosti inšpekcií životného prostredia EÚ Táto práca nás môže priblížiť k plneniu Asociačnej dohody EÚ UA, ktorá je jedným z prvoradých princípov činnosti všetkých štátnych orgánov Ukrajiny 

Subscribe to our newsletter