IMPEL Logo

Ukrainos valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija prisijungė prie IMPEL

19 Apr, 2023

IMPEL džiaugiasi galėdama pranešti, kad Ukrainos valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija (SEI) tapo nauja IMPEL nare. Tai buvo vienbalsiai nuspręsta rašytine Generalinės asamblėjos procedūra. 

 

VDI yra centrinė vykdomoji valstybės institucija, koordinuojama Ukrainos ministrų kabineto per Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministrą ir įgyvendina valstybės politiką dėl valstybinės priežiūros (kontrolės) gamtos išteklių apsaugos srityje ir vykdo aplinkosaugos kontrolę.

 

Ihor Zubovych, laikinai einantis SEI vadovo pareigas Ukrainos sakoma paraiškoje “Dėl Ukrainos ekonomikos atkūrimo plano aplinkosauginės dalies, Ukrainos aplinkos apsaugos kontrolės sistemos pertvarkymas yra vienas iš svarbiausių akcentų, todėl ES patirtis ir praktiniai metodai yra daugiau nei naudingi ir reikšmingi juos pritaikant ir įgyvendinant aplinkosaugos srityje. Todėl tikimės, kad mūsų narystė priartins Ukrainos SEI teisės aktus ir veiklos principus prie ES teisės aktų ir ES aplinkos apsaugos inspekcijų veiklos principų Šis darbas gali priartinti mus prie Asociacijos sutarties su ES – UA, kuri yra vienas svarbiausių visų Ukrainos valstybinių institucijų veiklos principų”

Subscribe to our newsletter