IMPEL Logo

Ukrainas Valsts vides inspekcija pievienojas IMPEL

19 Apr, 2023

IMPEL ar prieku paziņo, ka Ukrainas Valsts vides inspekcija (SEI) ir pievienojusies IMPEL kā jauns biedrs. Par to vienbalsīgi vienojās Ģenerālās asamblejas rakstiskā procedūrā. 

 

VDI ir centrālā izpildvaras valsts iestāde, kuras darbību koordinē Ukrainas Ministru kabinets ar Ukrainas vides aizsardzības un dabas resursu ministra starpniecību un kura īsteno valsts politiku attiecībā uz valsts uzraudzību (kontroli) dabas resursu vides aizsardzības jomā un veic vides kontroli.

 

Ihora Zuboviča kungs, SEI vadītāja pienākumu izpildītājs Ukrainas pieteikumā teikts “Sakarā ar Ukrainas atveseļošanas plāna vides daļu Ukrainas vides kontroles sistēmas reforma ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, tāpēc ES pieredze un praktiskās pieejas ir vairāk nekā noderīgas un nozīmīgas to pielāgošanai un īstenošanai vides jomā. Līdz ar to mēs sagaidām, ka mūsu dalība ES tuvinās Ukrainas SEI likumdošanu un darbības principus ES likumdošanai un ES vides inspekciju darbības principiem Šis darbs var mūs tuvināt asociācijas nolīguma ES – UA izpildei, kas ir viens no svarīgākajiem visu Ukrainas valsts iestāžu darbības principiem”

Subscribe to our newsletter