IMPEL Logo

Státní inspekce životního prostředí Ukrajiny se připojuje k IMPELu

19 Apr, 2023

 

SEI je ústředním výkonným státním orgánem, který koordinuje Kabinet ministrů Ukrajiny prostřednictvím ministra ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny a provádí státní politiku v oblasti státního dozoru (kontroly) v oblasti ochrany přírodních zdrojů a provádění kontroly životního prostředí.

 

Pan Ihor Zubovych, zastupující vedoucí SEI Ukrajiny uvedl v žádosti “Vzhledem k environmentální části Plánu obnovy Ukrajiny je reforma systému kontroly životního prostředí Ukrajiny jedním z hlavních bodů, takže zkušenosti a praktické přístupy EU jsou více než užitečné a významné pro jejich adaptaci a implementaci v oblasti životního prostředí. V důsledku toho očekáváme, že naše členství přiblíží legislativu a zásady činnosti SEI Ukrajiny legislativě EU a zásadám činnosti inspekcí životního prostředí EU Tato práce nás může přiblížit k naplnění Asociační dohody EU UA, která je jedním z prvořadých principů činnosti všech státních orgánů Ukrajiny 

Subscribe to our newsletter