IMPEL Logo

Ukrainan valtion ympäristötarkastuslaitos liittyy IMPELiin.

19 Apr, 2023

IMPEL on iloinen voidessaan ilmoittaa, että Ukrainan valtion ympäristötarkastuslaitos (SEI) on liittynyt IMPELin uudeksi jäseneksi. Tästä sovittiin yksimielisesti yleiskokouksen kirjallisessa menettelyssä. 

 

SEI on keskeinen toimeenpaneva valtion elin, jota Ukrainan ministerikabinetti koordinoi Ukrainan ympäristönsuojelu- ja luonnonvaraministerin välityksellä ja joka toteuttaa valtion politiikkaa valtion valvonnasta (valvonnasta) luonnonvarojen ympäristönsuojelun alalla ja toteuttaa ympäristövalvontaa.

 

Hra Ihor Zubovych, SEI:n vt. johtaja Ukrainan sanoi hakemuksessa “Ukrainan elvytyssuunnitelman ympäristöosion vuoksi Ukrainan ympäristövalvontajärjestelmän uudistaminen on yksi tärkeimmistä asioista, joten EU:n kokemukset ja käytännön lähestymistavat ovat enemmän kuin hyödyllisiä ja merkittäviä niiden mukauttamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi ympäristöalalla. Näin ollen odotamme, että jäsenyytemme myötä Ukrainan SEI:n lainsäädäntö ja toimintaperiaatteet tulevat lähemmäksi EU:n lainsäädäntöä ja EU:n ympäristötarkastusten toimintaperiaatteita Tämä työ voi tuoda meidät lähemmäs EU:n ja UA:n välisen assosiaatiosopimuksen täyttämistä, joka on yksi Ukrainan kaikkien valtion elinten toiminnan ensisijaisista periaatteista”

.

Subscribe to our newsletter