IMPEL Logo

Ukrainas statliga miljöinspektion ansluter sig till IMPEL

19 Apr, 2023

IMPEL har glädjen att meddela att den statliga miljöinspektionen i Ukraina (SEI) nu har anslutit sig till IMPEL som ny medlem. Detta beslutades enhälligt i ett skriftligt förfarande av generalförsamlingen. 

 

SEI är det centrala verkställande statliga organet, samordnat av Ukrainas ministerkabinett genom Ukrainas minister för miljöskydd och naturresurser och genomför den statliga politiken om statlig tillsyn (kontroll) inom området miljöskydd av naturresurser och utförande av miljökontroll.

 

Mr Ihor Zubovych, tillförordnad chef för SEI av Ukraina sade i ansökan “På grund av miljödelen av Ukrainas återhämtningsplan är reformering av Ukrainas miljökontrollsystem en av höjdpunkterna, så EU: s erfarenhet och praktiska tillvägagångssätt är mer än användbara och viktiga för deras anpassning och genomförande på miljöområdet. Följaktligen förväntar vi oss att vårt medlemskap kommer att göra lagstiftningen och principerna för verksamheten i SEI i Ukraina närmare EU-lagstiftningen och principerna för verksamheten i EU:s miljöinspektioner Detta arbete kan föra oss närmare uppfyllandet av associeringsavtalet EU – UA, som är en överordnad principer för verksamheten i alla statliga organ i Ukraina”

Subscribe to our newsletter