IMPEL Logo

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Ukrainy dołącza do IMPEL

19 Apr, 2023

IMPEL ma przyjemność ogłosić, że Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Ukrainy (SEI) dołączyła do IMPEL jako nowy członek. Zostało to uzgodnione jednogłośnie w pisemnej procedurze Walnego Zgromadzenia. 

>

 

>

IPOŚ jest centralnym wykonawczym organem państwowym, koordynowanym przez Gabinet Ministrów Ukrainy za pośrednictwem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy i realizuje politykę państwa w zakresie państwowego nadzoru (kontroli) w dziedzinie ochrony środowiska zasobów naturalnych i wykonywania kontroli środowiska.

>

 

>

Pan Ihor Zubovych, pełniący obowiązki szefa SEI Ukrainy stwierdził we wniosku “Ze względu na część środowiskową Planu Odbudowy Ukrainy, reforma systemu kontroli środowiska Ukrainy jest jednym z najważniejszych punktów, więc doświadczenie UE i praktyczne podejścia są bardziej niż przydatne i znaczące dla ich adaptacji i wdrożenia w sferze środowiskowej. W związku z tym oczekujemy, że nasze członkostwo zbliży ustawodawstwo i zasady działalności SEI Ukrainy do ustawodawstwa UE i zasad działalności inspekcji środowiskowych UE Ta praca może przybliżyć nas do wypełnienia Umowy Stowarzyszeniowej UE – UA, która jest jedną z nadrzędnych zasad działalności wszystkich organów państwowych Ukrainy”

>

Subscribe to our newsletter