IMPEL Logo

Генералната асамблея на IMPEL гласува за бъдещ IMPEL

03 Mar, 2022

Генералната асамблея на IMPEL, най-висшият орган на организацията, приключи годишната си среща на 2 и 3 декември 2020 г. с положителна оценка. Въпреки факта, че членовете на Генералната асамблея, в която участваха над 70 души, не можаха да се срещнат физически и да наваксат един с друг по време на това издание поради пандемията, те дебатираха активно и в крайна сметка гласуваха положително по няколко основни точки от дневния ред, за да направят организацията годна за бъдещето.

Предварително планирано да се проведе в Берлин, то все пак бе домакинствано в Берлин, макар и виртуално, от германския национален координатор и председател на IMPEL г-жа Кристина Рабе и германския национален представител г-н Матиас Зауер от германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност, след като Федерална република Германия изпълнява председателството на Съвета на Европейския съюз до 31 декември 2020 г.

Г-жа Кристина Рабе беше преизбрана за председател на Управителния съвет на IMPEL, за което беше поздравена. На свой ред тя благодари на Общото събрание за оказаното й доверие и отново подчерта, че 2020 г. е била неочаквано трудна и конфронтираща се година за всички. Тя официално закри Общото събрание, като пожела на всички заслужена коледна почивка със семейството и любимите хора.

Националният координатор на Словения, г-н  Боян Почкар, покани Общото събрание на IMPEL на следващата  надяваме се физическа  среща в Любляна, Словения, на 7 и 8 декември 2021 г., като срещата на националните координатори на IMPEL ще се проведе на 6 декември 2021 г.. Словения ще изпълнява председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2021 г. до 31 декември 2021 г.– а Португалия ще има тази роля от 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г.


Председател на ИМПЕЛ г-жа Кристина Рабе

Subscribe to our newsletter