IMPEL Logo

Walne Zgromadzenie IMPEL głosuje za przyszłościową IMPEL

03 Mar, 2022

Walne Zgromadzenie IMPEL, najwyższy organ organizacji, zakończyło swoje doroczne spotkanie w dniach 2 i 3 grudnia 2020 roku pozytywnym akcentem. Pomimo faktu, że członkowie Zgromadzenia Ogólnego, w którym uczestniczyło ponad 70 osób, nie byli w stanie fizycznie spotkać się i nadrobić zaległości podczas tej edycji ze względu na pandemię, aktywnie debatowali i ostatecznie pozytywnie przegłosowali kilka istotnych punktów porządku obrad, aby nadać organizacji odpowiedni kształt na przyszłość.

Pierwotnie planowano, że spotkanie odbędzie się w Berlinie, aczkolwiek wirtualnie, a jego gospodarzami byli niemiecki koordynator krajowy i przewodniczący IMPEL Kristina Rabe oraz niemiecki przedstawiciel krajowy Matthias Sauer z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, ponieważ Republika Federalna Niemiec sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej do 31 grudnia 2020 r.

Pani Kristina Rabe została ponownie wybrana na przewodniczącą Rady IMPEL, za co otrzymała gratulacje. Z kolei podziękowała Walnemu Zgromadzeniu za zaufanie, którym została obdarzona i ponownie podkreśliła, że rok 2020 był dla wszystkich niespodziewanie trudny i konfrontacyjny. Formalnie zakończyła Walne Zgromadzenie życząc wszystkim zasłużonego odpoczynku świątecznego w gronie rodziny i ukochanych osób.

.

Koordynator Krajowy Słowenii, pan Bojan Počkar, zaprosił Zgromadzenie Ogólne IMPEL na jego następne – miejmy nadzieję, że fizyczne – spotkanie w Lublanie, Słowenia, w dniach 7 i 8 grudnia 2021, przy czym spotkanie Koordynatorów Krajowych IMPEL odbędzie się w 6 grudnia 2021. Słowenia będzie pełnić prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – natomiast Portugalia będzie pełnić tę rolę od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

.


IMPEL Chair mrs. Kristina Rabe

Subscribe to our newsletter