IMPEL Logo

IMPEL's generalforsamling stemmer for et fremtidssikret IMPEL

03 Mar, 2022

IMPEL's generalforsamling, organisationens højeste organ, afsluttede sit årlige møde den 2. og 3. december 2020 med en positiv bemærkning. På trods af at generalforsamlingens medlemmer, hvor over 70 personer deltog, ikke var i stand til at mødes fysisk og mødes med hinanden under denne udgave på grund af pandemien, debatterede de aktivt og stemte i sidste ende positivt om flere væsentlige dagsordenspunkter for at gøre organisationen klar til fremtiden.

Det var oprindeligt planlagt til at blive afholdt i Berlin, men blev alligevel afholdt i Berlin, om end virtuelt, af den tyske nationale koordinator og IMPEL-formand Kristina Rabe og den tyske nationale repræsentant Matthias Sauer fra det tyske forbundsministerium for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed, efter at Forbundsrepublikken Tyskland varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union indtil den 31. december 2020.

Mr. Kristina Rabe blev genvalgt som formand for IMPEL's bestyrelse, hvilket hun blev lykønsket med. Til gengæld takkede hun generalforsamlingen for den tillid, hun fik, og hun understregede på ny, at 2020 har været et uventet vanskeligt og konfronterende år for alle.  Hun afsluttede formelt generalforsamlingen ved at ønske alle en velfortjent juleferie med familie og kære.

Sloveniens nationale koordinator, mr. Bojan Počkar, inviterede IMPEL's generalforsamling til sit næste – forhåbentlig fysiske – møde i Ljubljana, Slovenien, den 7. og 8. december 2021, hvor IMPEL's nationale koordinatorer mødes den 6. december 2021. Slovenien vil varetage formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 – med Portugal, der har denne rolle fra den 1. januar 2021 til den 30. juni 2021.


IMPEL-formand fru Kristina Rabe

Subscribe to our newsletter