IMPEL Logo

Valné shromáždění IMPEL hlasuje pro budoucnost IMPELu

03 Mar, 2022

Valné shromáždění IMPEL, nejvyšší orgán organizace, zakončilo své výroční zasedání ve dnech 2. a 3. prosince 2020 pozitivně. Přestože se členové valného shromáždění, kterých se zúčastnilo více než 70 osob, nemohli během tohoto ročníku kvůli pandemii fyzicky setkat a dohonit se, aktivně debatovali a nakonec kladně odhlasovali několik zásadních bodů programu, aby byla organizace schopna fungovat i v budoucnu.

Původně plánované zasedání se mělo konat v Berlíně, přestože virtuálně, hostili německá národní koordinátorka a předsedkyně IMPEL paní Kristina Rabe a německý národní zástupce pan Matthias Sauer z německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti v návaznosti na to, že Spolková republika Německo vykonává do 31. prosince 2020 předsednictví v Radě Evropské unie.

Předsedkyní představenstva IMPEL byla opětovně zvolena paní Kristina Rabe, k čemuž jí bylo pogratulováno. Na oplátku poděkovala Valnému shromáždění za důvěru, které se jí dostalo, a znovu zdůraznila, že rok 2020 byl pro všechny nečekaně náročný a konfrontační. Valné shromáždění formálně ukončila přáním zaslouženého vánočního odpočinku s rodinou a blízkými.

Národní koordinátor Slovinska, pan  Bojan Počkar, pozval Valné shromáždění IMPEL na jeho příští  doufejme, že fyzické  zasedání do slovinské Lublaně, ve dnech 7. a 8. prosince 2021, přičemž setkání národních koordinátorů IMPEL se uskuteční 6. prosince 2021. Slovinsko bude vykonávat předsednictví Rady Evropské unie od 1. července 2021 do 31. prosince 2021 – Portugalsko bude mít tuto roli od 1. ledna 2021 do 30. června 2021.


Předsedkyně skupiny IMPEL paní Kristina Rabe

Subscribe to our newsletter