IMPEL Logo

Valné zhromaždenie IMPEL hlasuje za budúcnosť IMPEL

03 Mar, 2022

Valné zhromaždenie IMPEL, najvyšší orgán organizácie, ukončilo svoje výročné zasadnutie 2. a 3. decembra 2020 pozitívne. Napriek tomu, že sa členovia valného zhromaždenia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 osôb, nemohli počas tohto ročníka kvôli pandémii fyzicky stretnúť a dohnať sa, aktívne diskutovali a nakoniec pozitívne odhlasovali niekoľko zásadných bodov programu, aby bola organizácia schopná fungovať aj v budúcnosti.

Pôvodne sa plánovalo, že sa konferencia bude konať v Berlíne, ale aj tak ju v Berlíne, hoci virtuálne, hostili nemecká národná koordinátorka a predsedníčka IMPEL pani Kristina Rabe a nemecký národný zástupca pán Matthias Sauer z nemeckého spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti v nadväznosti na to, že Spolková republika Nemecko vykonáva predsedníctvo Rady Európskej únie do 31. decembra 2020.

Pani Kristina Rabe bola opätovne zvolená za predsedníčku správnej rady IMPEL, k čomu jej bolo zablahoželané. Na druhej strane poďakovala valnému zhromaždeniu za dôveru, ktorú jej dalo, a opätovne zdôraznila, že rok 2020 bol pre všetkých nečakane náročný a konfrontačný. Valné zhromaždenie formálne ukončila želaním všetkým zaslúženého vianočného oddychu v kruhu rodiny a blízkych.

Národný koordinátor Slovinska, pán  Bojan Počkar, pozval Valné zhromaždenie IMPEL na jeho ďalšie  dúfajme, že fyzické  zasadnutie do slovinskej Ľubľany, v dňoch 7. a 8. decembra 2021, pričom zasadnutie národných koordinátorov IMPEL sa uskutoční dňa 6. decembra 2021. Slovinsko bude vykonávať predsedníctvo Rady Európskej únie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 – pričom Portugalsko bude mať túto úlohu od 1. januára 2021 do 30. júna 2021.


Predseda skupiny IMPEL pani Kristina Rabe

Subscribe to our newsletter