IMPEL Logo

Algemene vergadering IMPEL stemt voor toekomstbestendig IMPEL

03 Mar, 2022

De Algemene Vergadering van IMPEL, het hoogste orgaan van de organisatie, heeft haar jaarlijkse vergadering op 2 en 3 december 2020 positief afgesloten. Ondanks het feit dat de leden van de Algemene Vergadering, met meer dan 70 aanwezigen, elkaar tijdens deze editie niet fysiek konden ontmoeten en bijpraten vanwege de pandemie, debatteerden zij actief en stemden zij uiteindelijk positief over verschillende essentiële agendapunten om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Oorspronkelijk gepland in Berlijn, werd de bijeenkomst toch in Berlijn gehouden, zij het virtueel, door de Duitse nationale coördinator en IMPEL-voorzitter mevrouw Kristina Rabe en de Duitse nationale vertegenwoordiger de heer Matthias Sauer van het Duitse federale ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid, aangezien de Bondsrepubliek Duitsland tot 31 december 2020 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt.

Mevrouw Kristina Rabe werd herkozen als voorzitter van het IMPEL-bestuur, waarmee zij werd gefeliciteerd. Op haar beurt bedankte zij de Algemene Vergadering voor het haar geschonken vertrouwen en benadrukte zij nogmaals dat 2020 voor iedereen een onverwacht moeilijk en confronterend jaar is geweest.  Zij sloot de Algemene Vergadering formeel af door iedereen een zeer welverdiend kerstreces toe te wensen met familie en geliefden.

De nationale coördinator van Slovenië, de heer   Bojan Počkar, nodigde de Algemene Vergadering van IMPEL uit voor haar volgende – hopelijk fysieke – vergadering in Ljubljana, Slovenië, op 7 en 8 december 2021, waarbij de vergadering van nationale IMPEL-coördinatoren plaatsvindt op 6 december 2021. Slovenië vervult het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 – Portugal heeft deze rol van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.


IMPEL voorzitter mevrouw Kristina Rabe

Subscribe to our newsletter