IMPEL Logo

EK přijala návrh zákona o obnově přírody s cílem obnovit evropskou přírodu do roku 2050

22 Jun, 2022

V červnu přijala Evropská komise návrhy, jejichž cílem je obnovit poškozené ekosystémy a navrátit přírodu do celé Evropy. Jedná se o některé z klíčových návrhů, které se snaží zabránit nejhorším aspektům změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti. Více informací naleznete na webových stránkách EK. 

Zákon o obnově přírody

Subscribe to our newsletter