IMPEL Logo

KE przyjmuje wniosek dotyczący ustawy o odnowie przyrody, która ma przywrócić przyrodę Europy do 2050 r.

22 Jun, 2022

W czerwcu Komisja Europejska przyjęła propozycje mające na celu przywrócenie zniszczonych ekosystemów i przywrócenie przyrody w całej Europie. Są to niektóre z kluczowych propozycji, aby spróbować zapobiec najgorszym aspektom zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Foolow the link to the EC website for more infomation. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Prawo odbudowy przyrody

.

Subscribe to our newsletter