IMPEL Logo

EY hyväksyy ehdotuksen luonnon ennallistamista koskevaksi laiksi Euroopan luonnon ennallistamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

22 Jun, 2022

Kesäkuussa Euroopan komissio hyväksyi ehdotuksia, joiden tavoitteena on palauttaa vahingoittuneet ekosysteemit ja luonto takaisin Eurooppaan. Nämä ovat joitakin keskeisiä ehdotuksia, joilla pyritään ehkäisemään ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pahimpia seurauksia. Katso lisätietoja EY:n verkkosivuilta. 

Luonnon palauttamista koskeva laki

Subscribe to our newsletter