IMPEL Logo

EG antar ett förslag till lag om återställande av naturen för att återställa Europas natur senast 2050

22 Jun, 2022

I juni antog Europeiska kommissionen förslag som syftar till att återställa skadade ekosystem och få tillbaka naturen i Europa. Detta är några av de viktigaste förslagen för att försöka förhindra de värsta aspekterna av klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Du hittar mer information på länken till EG:s webbplats. 

Lag om återställande av naturen

Subscribe to our newsletter