IMPEL Logo

EK prijala návrh zákona o obnove prírody s cieľom obnoviť európsku prírodu do roku 2050

22 Jun, 2022

V júni prijala Európska komisia návrhy zamerané na obnovu poškodených ekosystémov a návrat prírody v celej Európe. Ide o niektoré z kľúčových návrhov, ktoré sa majú pokúsiť zabrániť najhorším aspektom zmeny klímy a strate biodiverzity. Viac informácií nájdete na webovej stránke EK. 

Zákon o obnove prírody

Subscribe to our newsletter