IMPEL Logo

EG keurt voorstel goed voor een natuurherstelwet om de Europese natuur tegen 2050 te herstellen

22 Jun, 2022

In juni heeft de Europese Commissie voorstellen goedgekeurd om beschadigde ecosystemen te herstellen en de natuur in heel Europa terug te brengen. Dit zijn enkele van de belangrijkste voorstellen om te proberen de ergste aspecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te voorkomen. Zie de link naar de EG-website voor meer informatie. 

Wet natuurherstel

Subscribe to our newsletter