IMPEL Logo

IMPEL Water and Land -hankkeen yleiskatsaus: 2022 ja sen jälkeen - tutustu webinaarin esityksiin ja videoon.

31 Jan, 2022

Online-webinaari IMPEL Water and Land -hankkeen yleiskatsauksesta: Webinaari järjestettiin 26. tammikuuta 2021 osana IMPEL-asiantuntijaryhmän Vesi ja maa.

Webinaarin päätavoitteena oli ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuuden edistäminen asiantuntijaryhmän verkostoitumisen avulla jakamalla IMPEL-vesi- ja maa-aluehankkeiden tuloksia suuremmalle määrälle viranomaisia ja asiantuntijoita.

Vesi- ja maa-alan IMPEL-asiantuntijaryhmä toteuttaa vuonna 2022 useita hankkeita, joissa keskitytään edistämään ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuutta useilla eri aloilla. Hankkeita rahoittaa Euroopan komissio, ja niihin osallistuu 55 laitosta 36 EU-maasta. Asiantuntijaryhmä kurottaa asiaankuuluvien asiantuntijoiden puoleen tavoitteenaan jakaa tietämystä ja käytännön kokemuksia, jotta voidaan kehittää yhdenmukaisia prosesseja ja menettelyjä paremman ympäristön puolesta. Vesi ja maa ovat perintöä, joka tukee nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää planeetallamme. IMPEL Water and Land -hankkeilla pyritään tukemaan ja parantamaan ympäristöalan ammattilaisia heidän jokapäiväisessä työssään jakamalla asiaankuuluvaa tietoa ja Euroopan komission poliittisia välineitä painottaen täytäntöönpanoon liittyviä näkökohtia, erityisesti ratkaisuja lainsäädännön saattamiseksi käytäntöön.

Tapahtuman ansiosta tiimi ja kiinnostuneet osapuolet saivat yleiskatsauksen hankkeiden nykytilanteesta ja niiden pääpainopistealueista loppuvuonna. Webinaariin osallistui yli 200 osallistujaa eri maista ja organisaatioista, mikä edisti erittäin tuottavaa ja hedelmällistä keskustelua.

IMPEL on valmis järjestämään henkilökohtaisen Water and Land -konferenssin 11.-13. lokakuuta 2022 Lissabonissa, ja osallistujilla on mahdollisuus osallistua siihen myös etänä.

Subscribe to our newsletter