IMPEL Logo

Overzicht IMPEL Water en Land project: 2022 en verder - toegang tot webinar's presentaties en video

31 Jan, 2022

Online webinar over IMPEL Water en Land projectoverzicht: 2022 en verder werd gehouden op 26 januari 2021, als onderdeel van het IMPEL Expert Team Water en Land.

Het hoofddoel van het webinar was de bevordering van de naleving van milieueisen door expertteam networking door de resultaten van IMPEL Water en Land projecten te delen met een groter aantal autoriteiten en deskundigen.

Het IMPEL W&L-deskundigenteam voert in 2022 een aantal projecten uit die gericht zijn op het bevorderen van de naleving van milieunormen op verschillende gebieden, gefinancierd door de Europese Commissie en door het lidmaatschap van 55 instellingen in 36 EU-landen. Het deskundigenteam doet een beroep op relevante deskundigen om kennis en praktische ervaring te delen met het oog op de ontwikkeling van geharmoniseerde processen en procedures voor een beter milieu. Water en land zijn een fundamenteel erfgoed om het leven van de huidige toekomstige generaties op onze planeet te ondersteunen. IMPEL Water and Land projects are aiming to support and improve the environmental practitioners in their day-to-day work by sharing relevant information and policy instruments from the European Commission with emphasis on the implementation aspects, specifically with solutions for putting the law into practice.

Het evenement gaf het team en geïnteresseerden een overzicht van de huidige status van de projecten en hun belangrijkste aandachtsgebieden voor het resterende jaar. Het webinar werd bijgewoond door meer dan 200 deelnemers uit verschillende landen en organisaties, wat bijdroeg tot een zeer productieve en vruchtbare discussie.

IMPEL is bereid om tussen 11 en 13 oktober 2022 in Lissabon een face-to-face Water and Land-conferentie te organiseren, met mogelijkheden voor deelnemers om ook op afstand deel te nemen.

Subscribe to our newsletter