IMPEL Logo

WINE Ūdens aprites indeksa prezentācija, 10. maijs

10 May, 2021

Anabela Rebelo, WINE projekta vadītāja, 10. maijā iepazīstinās ar IMPEL projekta "Notekūdeņi dabiskajā vidē" (agrāk - Integrētā ūdens pieeja & amp; atkārtota izmantošana pilsētās) rezultātiem gaidāmajā IS Ad-Hoc darba grupas sanāksmē par ūdens atkārtotu izmantošanu, ko atbalsta Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts un rīko Portugāles prezidentūra. Šajā sanāksmē  tiks prezentēts šī IMPEL projekta ietvaros izstrādātais ūdens aprites indekss, t.i., rīks, kas ļauj novērtēt iekārtu pāreju uz aprites modeli attiecībā uz ūdens izmantošanu un atbilstību vides prasībām.


Subscribe to our newsletter