IMPEL Logo

WINE vee ringluse indeksi esitlus,10. mai

10 May, 2021

Anabela Rebelo, WINE projektijuht, tutvustab 10. mail Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi toetusel ja Portugali eesistumise ajal toimuval IS vee taaskasutamise ajutise töörühma eelseisval kohtumisel IMPELi projekti Wastewater in Natural Environment (endine Integrated Water Approach & Urban Reuse) tulemusi. Sellel kohtumisel  tutvustatakse IMPELi projekti raames välja töötatud vee ringluse indeksit, st vahendit, mis võimaldab mõõta käitiste üleminekut ringluse mudelile veekasutuse osas ja kooskõlas keskkonnanõuete täitmisega.


Subscribe to our newsletter