IMPEL Logo

Præsentation af WINE Water Circularity Index, 10. maj

10 May, 2021

Anabela Rebelo, projektleder for WINE, vil den 10. maj præsentere resultaterne af IMPEL-projektet Wastewater in Natural Environment (tidligere Integrated Water Approach & Urban Reuse) på det kommende møde i IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, der støttes af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø og er vært for det portugisiske formandskab. På dette møde vil det vandcirkularitetsindeks, der er udviklet under dette IMPEL-projekt, blive præsenteret, dvs. et værktøj, der gør det muligt at måle anlæggenes overgang til en mere cirkulær model med hensyn til vandforbrug og i overensstemmelse med miljøkravene.


Subscribe to our newsletter