IMPEL Logo

WINE Su Döngüsellik Endeksi sunumu, 10 Mayıs

10 May, 2021

WINE proje yöneticisi Anabela Rebelo, 10 Mayıs'ta Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Portekiz Dönem Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Suyun Yeniden Kullanımına ilişkin IS Ad-Hoc Görev Grubu toplantısında IMPEL projesi Doğal Ortamda Atıksu (eski Entegre Su Yaklaşımı & Kentsel Yeniden Kullanım) sonuçlarını sunacak. Bu toplantı sırasında IMPEL projesi kapsamında geliştirilen Su Döngüsellik Endeksi, yani tesislerin su kullanımı açısından ve çevresel uyum doğrultusunda daha döngüsel bir modele geçişini ölçmeyi sağlayan bir araç sunulacaktır.


Subscribe to our newsletter