IMPEL Logo

Prezentácia WINE Water Circularity Index, 10. mája

10 May, 2021

Anabela Rebelo, projektová manažérka projektu WINE, predstaví 10. mája tohto roku výsledky projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (predtým Integrated Water Approach & Urban Reuse) počas nadchádzajúceho stretnutia IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, ktoré podporuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie a ktoré organizuje portugalské predsedníctvo. Počas tohto stretnutia  bude predstavený index obehového využívania vody vyvinutý v rámci tohto projektu IMPEL, t. j. nástroj, ktorý umožňuje merať prechod zariadení na obehovejší model z hľadiska využívania vody a v súlade s dodržiavaním environmentálnych predpisov.


Subscribe to our newsletter