IMPEL Logo

Presentation av WINE Water Circularity Index den 10 maj

10 May, 2021

Anabela Rebelo, projektledare för WINE, kommer den 10 maj att presentera resultaten av IMPEL-projektet Wastewater in Natural Environment (tidigare Integrated Water Approach & Urban Reuse) under det kommande mötet med IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, som främjas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö och som står värd för det portugisiska ordförandeskapet. Under detta möte kommer man att presentera det index för cirkulär vattenanvändning som utvecklats inom ramen för IMPEL-projektet, dvs. ett verktyg som gör det möjligt att mäta anläggningarnas övergång till en mer cirkulär modell när det gäller vattenanvändning och i linje med miljöhänsyn.


Subscribe to our newsletter