IMPEL Logo

Prezentacja WINE Water Circularity Index, 10 maja

10 May, 2021

Anabela Rebelo, kierownik projektu WINE zaprezentuje, w dniu 10 maja, wyniki projektu IMPEL Ścieki w środowisku naturalnym (dawniej Zintegrowane Podejście do Wody&Urban Reuse) podczas zbliżającego się spotkania IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, promowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej i goszczonego przez Prezydencję Portugalską. Podczas tego spotkania  zostanie zaprezentowany Water Circularity Index opracowany w ramach tego projektu IMPEL, tj. narzędzie, które pozwala zmierzyć przejście instalacji na model bardziej cyrkularny pod względem wykorzystania wody i zgodny z wymogami ochrony środowiska.


Subscribe to our newsletter