IMPEL Logo

Prezentace WINE Water Circularity Index, 10. května.

10 May, 2021

Anabela Rebelo, projektová manažerka projektu WINE, představí letos 10. května výsledky projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (dříve Integrated Water Approach & Urban Reuse) na nadcházejícím zasedání IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, které podporuje Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise a které pořádá portugalské předsednictví. Během tohoto setkání  bude představen Index cirkulárnosti vody vyvinutý v rámci tohoto projektu IMPEL, tj. nástroj, který umožňuje měřit přechod zařízení na cirkulárnější model z hlediska využívání vody a v souladu s dodržováním environmentálních předpisů.


Subscribe to our newsletter