IMPEL Logo

IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Ekspertteammøte

17 Oct, 2023

IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches-ekspertteammøte fant sted 27. september 2023 i Roma ved det italienske instituttet for miljøvern og forskning (ISPRA) hovedkvarter. Prosjekter under IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team har også organisert rygg-til-rygg-arrangementer med dette møtet.

44 eksperter fra 20 land deltok på arrangementene på stedet, og mange flere ble med på nettet.

Fokus for IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team Meeting var å gi en oppdatering om IMPEL-prosjekter som kjører i 2022-2024 under Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team. Ekspertene startet også diskusjonen om nye prosjektideer for 2025-2027.

25.-26. september 2023 holdt Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA) Project et prosjektgruppemøte for å planlegge og diskutere fremtidige aktiviteter i prosjektet. Prosjektet har som mål å bidra med informasjonsbehov knyttet til ulovlige aktiviteter som påvirker miljømatrisene, og demonstrere kapasiteten til å produsere i etterkant bevis på miljøskader forårsaket av miljøhendelser, brudd, økokriminelle handlinger.

Den 26. september 2023 holdt Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED) Project et prosjektgruppemøte, med tilstedeværelse og samarbeid fra Knowledge & Information Program (KIP) prosjektleder og medlemmer, for å planlegge og diskutere opplæringsaktivitetene til organiseres i 2024, samt prosjektopplæringsmateriell og webverktøy som skal leveres.

Den 26. september 2023 arrangerte Climate Emergency Umbrella Program Project et prosjektgruppemøte for å planlegge og diskutere prosjektaktivitetene for 2023 og 2024.

Neste ekspertteammøte vil bli holdt våren 2024 som et nettmøte. Klikk her for mer informasjon om ekspertteam og prosjekter for tverrskjærende verktøy og tilnærminger.

Subscribe to our newsletter