IMPEL Logo

IMPEL starpnozaru instrumentu un pieeju ekspertu grupas sanāksme

17 Oct, 2023

IMPEL transversālo instrumentu un pieeju ekspertu grupas sanāksme notika 2023. gada 27. septembrī Romā, Itālijas Vides aizsardzības un pētniecības institūta (ISPRA) galvenajā mītnē. IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team ietvaros īstenotie projekti arī organizēja pasākumus, kas notika kopā ar šo sanāksmi.  

44 eksperti no 20 valstīm piedalījās pasākumos uz vietas, un vēl daudzi citi pievienojās tiešsaistē.  

Impel Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team sanāksmes galvenais mērķis bija sniegt jaunāko informāciju par IMPEL projektiem, kas notiek 2022.-2024. gadā Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team ietvaros. Eksperti arī uzsāka diskusiju par jaunām projektu idejām 2025-2027. gadam.  

2023. gada 25.-26. septembrī notika projekta GIEDA (Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment) ekspertu grupas sanāksme, lai plānotu un apspriestu projekta turpmākās darbības. Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu par informācijas vajadzībām, kas saistītas ar nelikumīgām darbībām, kuras ietekmē vides matricas, demonstrējot spējas a posteriori pierādījumu sagatavošanā par vides negadījumu, pārkāpumu, ekoloģiski noziedzīgu darbību rezultātā nodarīto kaitējumu videi. 

2023. gada 26. septembrī notika projekta "Vides kaitējuma novērtēšanas kritēriji" (Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED) Project) projekta komandas sanāksme, kurā piedalījās un sadarbojās Zināšanu & informācijas programmas (KIP) projekta vadītājs un dalībnieki, lai plānotu un apspriestu 2024. gadā organizējamās mācību aktivitātes, kā arī projekta mācību materiālus un tīmekļa rīku, kas tiks nodrošināts. 

2023. gada 26. septembrī Klimata ārkārtas situācijas lietussargu programmas projekts organizēja projekta komandas sanāksmi, lai plānotu un apspriestu projekta aktivitātes 2023. un 2024. gadā. 

Nākamā ekspertu komandas sanāksme notiks 2024. gada pavasarī kā tiešsaistes sanāksme. Noklikšķiniet uz šeit, lai uzzinātu vairāk par transversālo instrumentu un pieeju ekspertu grupu un projektiem. 

Subscribe to our newsletter