IMPEL Logo

Spotkanie zespołu ekspertów IMPEL ds. narzędzi i podejść przekrojowych

17 Oct, 2023

Spotkanie zespołu ekspertów IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches odbyło się 27 września 2023 r. w Rzymie w siedzibie Włoskiego Instytutu Ochrony Środowiska i Badań (ISPRA). Projekty w ramach zespołu ekspertów IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches również zorganizowały wydarzenia równoległe do tego spotkania.

44 ekspertów z 20 krajów wzięło udział w wydarzeniach na miejscu, a wielu innych dołączyło online.

Spotkanie zespołu ekspertów IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches miało na celu przedstawienie aktualnych informacji na temat projektów IMPEL, które są realizowane w latach 2022-2024 w ramach zespołu ekspertów Cross Cutting Tools and Approaches. Eksperci rozpoczęli również dyskusję na temat nowych pomysłów na projekty na lata 2025-2027.

W dniach 25-26 września 2023 r. w ramach projektu Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA) odbyło się spotkanie zespołu projektowego w celu zaplanowania i omówienia przyszłych działań projektu. Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb informacyjnych związanych z nielegalnymi działaniami wpływającymi na matryce środowiskowe, wykazując zdolność do tworzenia dowodów a posteriori szkód w środowisku spowodowanych incydentami środowiskowymi, naruszeniami, czynami eko-przestępczymi. 

W dniu 26 września 2023 r. w ramach projektu Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED) odbyło się spotkanie zespołu projektowego, przy obecności i współpracy kierownika i członków projektu Knowledge & Information Program (KIP), w celu zaplanowania i omówienia działań szkoleniowych, które mają zostać zorganizowane w 2024 r., a także materiałów szkoleniowych projektu i narzędzia internetowego, które mają zostać dostarczone. 

W dniu 26 września 2023 r. w ramach projektu Climate Emergency Umbrella Programme zorganizowano spotkanie zespołu projektowego w celu zaplanowania i omówienia działań projektowych na lata 2023 i 2024. 

Kolejne spotkanie zespołu ekspertów odbędzie się wiosną 2024 r. jako spotkanie online. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat zespołu ekspertów i projektów Cross Cutting Tools and Approaches.

Subscribe to our newsletter