IMPEL Logo

Sestanek strokovne skupine IMPEL za orodja in pristope navzkrižnega rezanja

17 Oct, 2023

Srečanje strokovne skupine za medsektorska orodja in pristope projekta IMPEL je potekalo 27. septembra 2023 v Rimu na sedežu Italijanskega inštituta za varstvo okolja in raziskave (ISPRA). Projekti v okviru strokovne skupine IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team so organizirali tudi dogodke, ki so se odvijali za tem srečanjem.  

44 strokovnjakov iz 20 držav se je udeležilo dogodkov na kraju samem, še več pa se jih je pridružilo prek spleta.  

Srečanje strokovne skupine IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team je bilo osredotočeno na zagotavljanje najnovejših informacij o projektih IMPEL, ki potekajo v letih 2022-2024 v okviru strokovne skupine Cross Cutting Tools and Approaches. Strokovnjaki so začeli tudi razpravo o novih projektnih idejah za obdobje 2025-2027.  

V okviru projekta Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA) je 25. in 26. septembra 2023 potekal sestanek projektne skupine za načrtovanje in razpravo o prihodnjih dejavnostih projekta. Cilj projekta je prispevati k potrebam po informacijah, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi, ki vplivajo na okoljske matrice, in pokazati zmogljivost pri pripravi naknadnih dokazov o okoljski škodi, ki so jo povzročili okoljski incidenti, kršitve, ekokriminalna dejanja. 

V okviru projekta Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED) je 26. septembra 2023 potekal sestanek projektne skupine ob prisotnosti in sodelovanju vodje in članov projekta Knowledge & Information Program (KIP), na katerem so načrtovali in razpravljali o dejavnostih usposabljanja, ki bodo organizirane v letu 2024, ter o gradivu za usposabljanje in spletnem orodju, ki bo zagotovljeno v okviru projekta. 

26. septembra 2023 je projekt Climate Emergency Umbrella Programme organiziral sestanek projektne skupine za načrtovanje in razpravo o projektnih dejavnostih za leti 2023 in 2024. 

Naslednji sestanek strokovne skupine bo potekal spomladi 2024 kot spletno srečanje. Kliknite tukaj za več informacij o Strokovni skupini in projektih Cross Cutting Tools and Approaches. 

Subscribe to our newsletter