IMPEL Logo

IMPELi läbilõikamisvahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma koosolek

17 Oct, 2023

IMPELi valdkondadevaheliste vahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma koosolek toimus 27. septembril 2023 Roomas Itaalia Keskkonnakaitse ja -uuringute Instituudi (ISPRA) peakorteris. IMPELi läbilõikamisvahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma alla kuuluvad projektid korraldasid koos selle koosolekuga ka vastastikku üritusi.  

44 eksperti 20 riigist osales üritustel kohapeal ja paljud teised liitusid veebipõhiselt.  

IMPELi läbilõikamisvahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma koosolekul keskenduti ajakohastatud IMPELi projektidele, mis toimuvad aastatel 2022-2024 läbilõikamisvahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma raames. Samuti alustasid eksperdid arutelu uute projektiideede üle aastateks 2025-2027.  

25.-26. septembril 2023 toimus projekti Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA) projektimeeskonna koosolek, et kavandada ja arutada projekti tulevasi tegevusi. Projekti eesmärk on aidata kaasa keskkonnamatriike mõjutava ebaseadusliku tegevusega seotud teabevajadusele, näidates suutlikkust keskkonnakahjustuste, rikkumiste ja keskkonnakuritegude põhjustatud keskkonnakahjustuste a posteriori tõendite koostamisel. 

26. septembril 2023 toimus projekti "Keskkonnakahjustuste hindamise kriteeriumid" (CAED) projekti meeskonna koosolek, kus osalesid ja osalesid teadmistega & teabeprogrammi (KIP) projektijuht ja liikmed, et kavandada ja arutada 2024. aastal korraldatavaid koolitustegevusi ning projekti koolitusmaterjali ja veebitööriista, mis tuleb esitada. 

26. septembril 2023 korraldas Climate Emergency Umbrella Programme Project projektimeeskonna kohtumise, et kavandada ja arutada projekti tegevusi 2023. ja 2024. aastaks.  

Järgmine ekspertmeeskonna kohtumine toimub 2024. aasta kevadel veebipõhise kohtumisena. Vajutage homme, et saada lisateavet valdkondadevaheliste vahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma ja projektide kohta. 

Subscribe to our newsletter