IMPEL Logo

IMPEL-asiantuntijaryhmän kokous - Poikkileikkaustyökalut ja -lähestymistavat

17 Oct, 2023

IMPEL-asiantuntijaryhmän kokous pidettiin 27. syyskuuta 2023 Roomassa Italian ympäristönsuojelu- ja tutkimuslaitoksen (ISPRA) päämajassa. IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team -asiantuntijaryhmän alaiset hankkeet järjestivät myös back-to-back-tapahtumia tämän kokouksen kanssa.  

44 asiantuntijaa 20 maasta osallistui tilaisuuksiin paikan päällä, ja monet muut osallistuivat niihin verkossa.  

IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team -tapaamisen pääpaino oli antaa päivitys IMPEL-hankkeista, jotka ovat käynnissä vuosina 2022-2024 Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team -asiantuntijaryhmän alaisuudessa. Asiantuntijat aloittivat myös keskustelun uusista hankeideoista vuosiksi 2025-2027.  

25.-26.9.2023 Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA) -hankkeessa pidettiin hankeryhmän kokous, jossa suunniteltiin hankkeen tulevia toimia ja keskusteltiin niistä. Hankkeen tavoitteena on edistää ympäristömatriiseihin vaikuttaviin laittomiin toimiin liittyviä tietotarpeita ja osoittaa valmiudet tuottaa jälkikäteen todisteita ympäristövahingoista, rikkomuksista ja ympäristörikoksista. 

Ympäristövahinkojen arviointikriteerit (CAED) -hanke järjesti 26. syyskuuta 2023 hankeryhmän kokouksen, jossa Knowledge & Information Program (KIP) -hankkeen johtaja ja jäsenet olivat läsnä ja tekivät siihen yhteistyötä. Kokouksessa suunniteltiin ja keskusteltiin vuonna 2024 järjestettävistä koulutustoimista sekä hankkeen koulutusmateriaalista ja toimitettavasta verkkotyökalusta. 

Syyskuun 26. päivänä 2023 Climate Emergency Umbrella Programme -hanke järjesti projektiryhmän kokouksen, jossa suunniteltiin ja keskusteltiin vuoden 2023 ja 2024 hanketoiminnoista. 

Neuvokas asiantuntijaryhmän kokous pidetään keväällä 2024 verkkokokouksena. Klikkaa täältä saadaksesi lisätietoja monialaisista työkaluista ja lähestymistavoista vastaavasta asiantuntijaryhmästä ja hankkeista. 

Subscribe to our newsletter