IMPEL Logo

IMPEL-möte för expertgruppen för verktyg och metoder för korsskärning

17 Oct, 2023

IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team Meeting ägde rum den 27 september 2023 i Rom vid det italienska institutet för miljöskydd och forskning (ISPRA) huvudkontor. Projekt under IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team har också organiserat back-to-back evenemang med detta möte.  

44 experter från 20 länder deltog på plats och många fler deltog online.  

Fokus för IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team Meeting var att ge en uppdatering om IMPEL-projekt som pågår under 2022-2024 under Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team. Experterna började också diskutera nya projektidéer för 2025-2027.  

Den 25-26 september 2023 höll projektet Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA) ett projektgruppsmöte för att planera och diskutera framtida aktiviteter i projektet. Projektet syftar till att bidra till informationsbehov relaterade till olagliga aktiviteter som påverkar miljömatriserna, demonstrera kapaciteten att producera a posteriori bevis på miljöskador orsakade av miljöincidenter, överträdelser, ekokriminella handlingar. 

Den 26 september 2023 höll Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED) Project ett projektgruppsmöte, med närvaro och samarbete av Knowledge & Information Program (KIP) projektledare och medlemmar, för att planera och diskutera de utbildningsaktiviteter som ska organiseras under 2024 samt projektets utbildningsmaterial och webbverktyg som ska tillhandahållas. 

Den 26 september 2023 organiserade Climate Emergency Umbrella Programme Project ett projektgruppsmöte för att planera och diskutera projektaktiviteterna för 2023 och 2024. 

Nästa expertgruppsmöte kommer att hållas under våren 2024 som ett online-möte. Klicka här för mer information om Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team och projekt. 

Subscribe to our newsletter