IMPEL Logo

Zasedání expertního týmu IMPEL pro průřezové nástroje a přístupy

17 Oct, 2023

Zasedání expertního týmu pro průřezové nástroje a přístupy programu IMPEL se konalo 27. září 2023 v Římě v sídle Italského institutu pro ochranu a výzkum životního prostředí (ISPRA). Projekty v rámci expertního týmu IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches také uspořádaly zpětné akce k tomuto setkání.  

Akcí se na místě zúčastnilo 44 odborníků z 20 zemí a mnoho dalších se připojilo online.  

Zaměřením setkání expertního týmu IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches bylo poskytnout aktuální informace o projektech IMPEL, které probíhají v letech 2022-2024 v rámci expertního týmu Cross Cutting Tools and Approaches. Odborníci rovněž zahájili diskusi o nových projektových záměrech na období 2025-2027.  

Ve dnech 25.-26. září 2023 se konalo zasedání projektového týmu projektu GIEDA (Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment), jehož cílem bylo naplánovat a projednat budoucí aktivity projektu. Cílem projektu je přispět k informačním potřebám souvisejícím s nezákonnými činnostmi ovlivňujícími matriály životního prostředí, prokázat schopnost při vytváření důkazů a posteriori o škodách na životním prostředí způsobených environmentálními incidenty, porušeními, ekokriminálními činy. 

Dne 26. září 2023 se za účasti a spolupráce projektového manažera a členů Knowledge & Information Program (KIP) uskutečnilo setkání projektového týmu projektu Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED), na kterém byly naplánovány a projednány vzdělávací aktivity, které budou organizovány v roce 2024, a také vzdělávací materiály a webové nástroje, které budou v rámci projektu poskytnuty. 

Dne 26. září 2023 uspořádal projekt Climate Emergency Umbrella Programme schůzku projektového týmu, aby naplánoval a projednal projektové aktivity na roky 2023 a 2024. 

Další schůzka odborného týmu se bude konat na jaře 2024 jako online setkání. Klikněte zde pro více informací o expertním týmu a projektech Cross Cutting Tools and Approaches. 

Subscribe to our newsletter