IMPEL Logo

Yaban Hayatı Kaçakçılığına Karşı AB Eylem Planının Uygulanmasında İyi Uygulamalar Projesi ilk ortak denetimini Portekiz'de gerçekleştirdi

19 Dec, 2022

Yaban Hayatı Kaçakçılığına karşı AB Eylem Planının uygulanması, sadece AB kurumlarının değil, aynı zamanda AB ajanslarının - Europol ve Eurojust -, Üye Devletlerin ve ilgili kurumlarının, AB delegasyonlarının, üçüncü ülkelerdeki Üye Devlet Büyükelçiliklerinin de geniş desteğini gerektirmektedir. 

'Yaban Hayatı Kaçakçılığına Karşı AB Eylem Planının Uygulanmasında İyi Uygulamalar' IMPEL projesinin amacı, yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadelede AB araçlarının uygulanmasına yönelik farklı iyi uygulamaları analiz etmek ve tüm Üye Devletler tarafından paylaşılıp kullanılabilecek bir yönlendirme rehberi oluşturmaktır. 

Proje ekibi, projenin önceki aşamalarında bir referans rehberi geliştirmiştir. Belgeyi indirmek için buraya tıklayın.  

2022-2024 yıllarında, proje ekibi rehberi test etmek ve geliştirmek için ortak denetimler gerçekleştirecektir.  

İlk ortak denetim 2-4 Aralık 2022 tarihlerinde AVISAN (Santarém) ve Birds Fair (Porto) Portekiz'de Hollanda, Slovenya, Malta ve Portekiz'den müfettişlerin katılımıyla düzenlenmiştir. 

2023 yılında proje ekibi tarafından daha fazla ortak denetim düzenlenecektir. 

Proje hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın. 

Subscribe to our newsletter