IMPEL Logo

God praksis i forbindelse med gennemførelsen af EU's handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter Projektet organiserede deres første fælles inspektion i Portugal

19 Dec, 2022

Gennemførelsen af EU's handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter kræver bred støtte, ikke kun fra EU-institutionerne, men også fra EU-agenturerne - Europol og Eurojust -, medlemsstaterne og deres relevante agenturer, EU-delegationerne og medlemsstaternes ambassader i tredjelande. 

Målet med IMPEL-projektet "God praksis i forbindelse med gennemførelsen af EU's handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter" er at analysere de forskellige former for god praksis for gennemførelse af EU's værktøjer til bekæmpelse af handel med vilde dyr og planter og at udarbejde en orienteringsvejledning, som kan deles og anvendes af alle medlemsstater. 

Projektgruppen har udviklet en referenceguide i projektets tidligere faser. Klik her for at downloade dokumentet.  

I 2022-2024 vil projektgruppen gennemføre fælles inspektioner for at teste og forbedre vejledningen.  

Den første fælles inspektion blev afholdt i AVISAN (Santarém) og Birds Fair (Porto) i Portugal den 2.-4. december 2022 med deltagelse af inspektører fra Nederlandene, Slovenien, Malta og Portugal. 

Der vil blive afholdt flere fælles inspektioner i 2023 af projektgruppen. 

For yderligere oplysninger om projektet klik her

Subscribe to our newsletter