IMPEL Logo

Dobre praktyki we wdrażaniu planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą Projekt zorganizował pierwszą wspólną kontrolę w Portugalii

19 Dec, 2022

Wdrożenie planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą wymaga szerokiego wsparcia, nie tylko ze strony instytucji UE, ale również agencji UE - Europolu i Eurojustu - państw członkowskich i ich odpowiednich agencji, delegacji UE, ambasad państw członkowskich w krajach trzecich. 

Celem projektu "Dobre praktyki w zakresie wdrażania planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą" IMPEL jest analiza różnych dobrych praktyk w zakresie wdrażania narzędzi UE w celu zwalczania handlu dziką przyrodą oraz zbudowanie przewodnika orientacyjnego, który może być udostępniany i wykorzystywany przez wszystkie państwa członkowskie. 

Zespół projektowy opracował przewodnik referencyjny w poprzednich fazach projektu. Kliknij tutaj, aby pobrać dokument.  

W latach 2022-2024 zespół projektowy przeprowadzi wspólne kontrole w celu przetestowania i udoskonalenia przewodnika.  

Pierwsza wspólna inspekcja została zorganizowana w AVISAN (Santarém) i Birds Fair (Porto) Portugalia w dniach 2-4 grudnia 2022 r. z udziałem inspektorów z Holandii, Słowenii, Malty i Portugalii. 

Więcej wspólnych inspekcji zostanie zorganizowanych w 2023 r. przez zespół projektowy. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu kliknij here

.

Subscribe to our newsletter