IMPEL Logo

Projekt Dobré postupy pri implementácii akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami zorganizoval prvú spoločnú inšpekciu v Portugalsku

19 Dec, 2022

Vykonávanie akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami si vyžaduje širokú podporu nielen zo strany inštitúcií EÚ, ale aj agentúr EÚ - Europolu a Eurojustu -, členských štátov a ich príslušných agentúr, delegácií EÚ a veľvyslanectiev členských štátov v tretích krajinách. 

Cieľom projektu IMPEL "Osvedčené postupy pri vykonávaní akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami" je analyzovať rôzne osvedčené postupy na vykonávanie nástrojov EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami a vytvoriť orientačnú príručku, ktorú môžu zdieľať a používať všetky členské štáty. 

Projektový tím vypracoval referenčnú príručku v predchádzajúcich fázach projektu. Kliknutím na tade si môžete dokument stiahnuť.  

V rokoch 2022 - 2024 bude projektový tím vykonávať spoločné kontroly s cieľom otestovať a zlepšiť príručku.  

Prvá spoločná inšpekcia bola zorganizovaná v portugalských mestách AVISAN (Santarém) a Birds Fair (Porto) v dňoch 2. - 4. decembra 2022 za účasti inšpektorov z Holandska, Slovinska, Malty a Portugalska. 

Ďalšie spoločné inšpekcie zorganizuje projektový tím v roku 2023. 

Pre viac informácií o projekte kliknite na tade

Subscribe to our newsletter