IMPEL Logo

Goede praktijken bij de uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren Project organiseerde zijn eerste gezamenlijke inspectie in Portugal.

19 Dec, 2022

De uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren vereist brede steun, niet alleen van de EU-instellingen, maar ook van de EU-agentschappen - Europol en Eurojust -, de lidstaten en hun bevoegde agentschappen, de EU-delegaties en de ambassades van de lidstaten in derde landen. 

Het doel van het IMPEL-project "Goede praktijken bij de uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren" is het analyseren van de verschillende goede praktijken voor de uitvoering van de EU-instrumenten voor de aanpak van de handel in wilde dieren en het opstellen van een oriëntatiegids die door alle lidstaten kan worden gedeeld en gebruikt. 

Het projectteam heeft in de vorige fasen van het project een referentiegids ontwikkeld. Klik hier om het document te downloaden.  

In 2022-2024 zal het projectteam gezamenlijke inspecties uitvoeren om de gids te testen en te verbeteren.  

Eerste gezamenlijke inspectie werd georganiseerd in AVISAN (Santarém) en Birds Fair (Porto) Portugal op 2-4 december 2022 met deelname van inspecteurs uit Nederland, Slovenië, Malta en Portugal. 

Meer gezamenlijke inspecties zullen in 2023 worden georganiseerd door het projectteam. 

Voor meer informatie over het project klik hier

Subscribe to our newsletter