IMPEL Logo

God praxis i genomförandet av EU:s handlingsplan mot handel med vilda djur och växter Projektet organiserade sin första gemensamma inspektion i Portugal.

19 Dec, 2022

Det krävs ett brett stöd för att genomföra EU:s handlingsplan mot människohandel med vilda djur och växter, inte bara från EU-institutionerna utan också från EU-organen Europol och Eurojust, medlemsstaterna och deras relevanta organ, EU-delegationerna och medlemsstaternas ambassader i tredjeländer. 

Syftet med IMPEL-projektet "God praxis i genomförandet av EU:s handlingsplan mot handel med vilda djur och växter" är att analysera de olika goda metoderna för att genomföra EU:s verktyg för att bekämpa handeln med vilda djur och växter och att bygga upp en vägledning som kan delas och användas av alla medlemsstater. 

Projektgruppen har utvecklat en referensguide i de tidigare faserna av projektet. Klicka här för att ladda ner dokumentet.  

Under 2022-2024 kommer projektgruppen att genomföra gemensamma inspektioner för att testa och förbättra vägledningen.  

Den första gemensamma inspektionen organiserades i AVISAN (Santarém) och Birds Fair (Porto) Portugal den 2-4 december 2022 med deltagande av inspektörer från Nederländerna, Slovenien, Malta och Portugal. 

Fler gemensamma inspektioner kommer att organiseras 2023 av projektgruppen. 

För mer information om projektet klicka på här

Subscribe to our newsletter