IMPEL Logo

ELi looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise tegevuskava rakendamise head tavad Projekt korraldas oma esimese ühiskontrolli Portugalis.

19 Dec, 2022

Loodusega kauplemise vastu võitlemise ELi tegevuskava rakendamine nõuab laialdast toetust mitte ainult ELi institutsioonidelt, vaid ka ELi ametitelt - Europolilt ja Eurojustilt -, liikmesriikidelt ja nende asjaomastelt ametitelt, ELi delegatsioonidelt ja liikmesriikide saatkondadelt kolmandates riikides. 

Projekti "Head tavad looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise ELi tegevuskava rakendamisel" IMPEL eesmärk on analüüsida erinevaid häid tavasid looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise ELi vahendite rakendamiseks ning koostada suunamisjuhend, mida saavad jagada ja kasutada kõik liikmesriigid. 

Projekti meeskond on projekti eelmistes etappides välja töötanud suunamisjuhendi. Dokumendi allalaadimiseks klõpsake homme.  

2022-2024 viib projektimeeskond läbi ühiseid kontrolle, et testida ja täiustada juhendit.  

Esimene ühiskontroll korraldati AVISANis (Santarém) ja linnumessil (Porto) Portugalis 2.-4. detsembril 2022, kus osalesid inspektorid Hollandist, Sloveeniast, Maltalt ja Portugalist. 

Muid ühiskontrolle korraldab projektimeeskond 2023. aastal. 

Lisainfot projekti kohta saab homme

Klõpsake tema

Subscribe to our newsletter