IMPEL Logo

Заключителна конференция на WasteForce 7 май2021 г.

13 Apr, 2021

На 7 май ще се проведе заключителната конференция на проекта WasteForce. В рамките на деня ще бъдат проведени дебати относно актуалните тенденции в областта на престъпленията и политиките, свързани с отпадъците, ще бъдат представени окончателните резултати от проекта WasteForce и ще бъдат обсъдени наследството и по-нататъшните действия.

Ключови лектори

Конференцията има удоволствието да бъде домакин на следните основни говорители:

  • Г-жа Клаудия Корталс, служител по политиките в Европейската комисия, ГД "Правосъдие"
  • Г-жа Татяна Терехова, служител по управление на програми в Секретариата на Базелската конвенция
  • Г-н Рори Коркоран, помощник-директор в поддирекция "Незаконни пазари", Интерпол
  • Г-н Éric Figliolia, лице за контакт по въпросите на престъпленията срещу околната среда, Евроюст

Програма на конференцията

В рамките на конференцията ще бъдат проведени специализирани сесии и прекъсващи групи, посветени на разработените методологии и инструменти, както и на дейностите по изграждане на капацитет и работа в мрежа, осъществени в подкрепа на разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпленията с отпадъци.

Подробна програма на конференцията можете да намерите на уебсайта на конференцията.

Целева аудитория

Конференцията е отворена за практикуващи юристи, регулаторни органи и длъжностни лица, работещи по веригата на правоприлагането, като например инспектори по околната среда, митнически служители, полицейски служители, прокурори, съдии или представители на МПО’s, работещи в областта на престъпленията с отпадъци. Моля, регистрирайте се преди крайния срок, който е 30 април 2021 г.

Процес на регистрация

За да се регистрирате за онлайн конференцията, моля, отидете на уебсайта на конференцията, където са налични и програмата и списъкът на лекторите.

Събитие на Зелената седмица

Конференцията WasteForce е призната от Европейската комисия за партньорско събитие на Зелената седмица на ЕС през 2021 г.

 


Източник: WasteForce

Поглед напред (снимка: Larisa Koshkina, Pixabay)
 

Subscribe to our newsletter